Aanbevelingen.

“Mijn AOV werd vooral beter!”

Dit zegt Jochem G. uit Driemond.

Jochem is parketteur van beroep en had het probleem dat hij een AOV had bij een prima maatschappij, maar die een eindleeftijd van de verzekering hanteerde waar hij niet blij van werd.

De oorspronkelijke AOV eindigde op 55 jarige leeftijd. Dit hield voor hem in dat als hij 100% en blijvend arbeidsongeschikt zou raken, hij vanaf zijn 55ste geen uitkering meer zou krijgen. Zijn AOW leeftijd is 67 jaar. Hij zou dan zelf een bedrag van € 35.000 keer 12  € 420.000 (gemakshalve even geen rekening houden met indexaties) opzij hebben moeten leggen.

Wij hebben de markt voor hem afgespeurd en een kwalitatief goede AOV voor hem gevonden die dit risico wel afdekt.

“De eerste besparing aan premie op mijn AOV is gelijk al € 27.000!”

Dit zegt Sander A. uit Diemen.

Sander is een zelfstandig ICT consulent en had zo’n 10 jaar terug een AOV afgesloten. Voor die tijd een prima verzekering.

Sinds die tijd zijn er wel de nodige veranderingen doorgevoerd in de AOV wereld. Denk hierbij aan:

  • Er zijn nieuwe partijen (verzekeraars) op de verzekeringsmarkt gekomen.
  • Er zijn nieuwe verzekeringsvormen (sommenverzekeringen) toegevoegd.
  • Er kwam een provisieverbod.

Een AOV werd in die tijd dat Sander deze afsloot ook veelal niet gezien als een adviesproduct, maar als een verzekering die nu eenmaal verkocht moest worden. Inhoudelijk was het daarom vaak niet een product dat ideaal voor de klant was.

Sander zijn AOV is nu beoordeeld en naast de aanzienlijke premiebesparing die wij voor hem hebben geregeld, is er vooral ook gekeken naar verbetering van de dekking.

Een lage premie is fijn, maar je verzekert je inkomen niet voor niets. Sander heeft nu een sommen AOV met een beroepsarbeidsongeschiktheidsdekking met een eindleeftijd van 67 jaar en kan door wat geld opzij te zetten, makkelijk 90 wachtdagen zelf financieren, waardoor er een extra premiebesparing kwam bovenop de eerste € 27.000 (over de hele looptijd).